13 June 2013

Sa kalayaan ng aking bayan

Sa isip ko, di yata
natatamo 'tong kalayaan
ng aking bayang sinilangan
sa kamay ng dayuhan.

Kahit na ilang taon 
ang nagdaan sa kasaysayan
s'yang kaakibat pa rin
paghihimasok ng dayuhan.

Sa 'ting pangangalakal
maging sa 'ting pamamahala
boses ng mga dayuhan
siyang may timbang at halaga.

Paano na tayo at ang bukas
patuloy ang hikahos
pagdiriwang ng kalayaan
kawalan, siyang saysay.

Embraced as One

When in a long lock down,  what is - becomes the  pattern  of a normal living. The space of time is long and open yet at the end of the day ...